Visie/ Missie

Wie zijn wij?

Het vrouwenwerk is ontstaan vanuit Christelijke gemeente De Wegwijzer, maar is interkerkelijk. Dat betekent dat iedere vrouw die de missie en visie van het vrouwenwerk onderschrijft, van harte welkom is om haar gaven en talenten hiervoor in te zetten.

Wij geloven dat het vrouwenwerk door God in ons hart gelegd is en daarom is gebed voor ons het belangrijkste onderdeel van het werk. We betrekken onze Heer bij alle plannen en handelingen en willen ons laten leiden door de Heilige Geest. We houden onze missie voor ogen, wat inhoudt dat de activiteiten geen doel op zich worden, maar een middel om die missie te verwezenlijken.

 

Missie en visie

Wij zijn erop gericht om vrouwen te begeleiden op hun weg naar een leven in harmonie met God, met zichzelf en met de ander. De Bijbel is daarbij onze leidraad.

Ons verlangen is om vrouwen die Jezus kennen als hun persoonlijke Verlosser, toe te rusten door middel van Bijbelstudies en door het inzetten van hun creatieve gaven. Door anderen deelgenoot te maken van hun leven met Jezus, kunnen deze vrouwen weer andere vrouwen inspireren. Daarnaast willen we vrouwen die Jezus nog niet kennen bereiken door hun op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het evangelie, waarbij ook weer het onderling contact belangrijk is.

 

Doel

Vrouwen in Almere komen met elkaar in contact om elkaar op te bouwen, toe te rusten, te bemoedigen en oog te hebben voor elkaar. Elke vrouw zal haar bestemming vinden door het verlossend werk van Jezus.

 

Middel

We hopen dit doel te bereiken door het organiseren van inspirerende, creatieve, sportieve en eigentijdse bijeenkomsten voor vrouwen.